ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ประมง >พันธุ์สัตว์ >กบ

การเลี้ยงกบ

http://www.doae.go.th/library/html/detail/frog/contents.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กบ  การแยกเพศกบ  สภาวะแวดล้อมกับการเพาะพันธุ์กบ  พันธุ์กบ  การเตรียมสถานที่เลี้ยงกบ  วิธีเลี้ยงกบ  การผสมพันธุ์กบ  การฟักไข่  การอนุบาลลูกกบ  การเลี้ยงกบเพื่อส่งตลาด  อาหารและการให้อาหาร  โรคและวิธีป้องกันรักษา  การจับและการตลาด


พันธุ์กบ

http://web.ku.ac.th/agri/frog/breed.htm

ชนิดและพันธุ์ของกบ เช่น กบนา กบภูเขาหรือเขียดแลว และกบบลูฟรอค


อาหารและการให้อาหาร

http://web.ku.ac.th/agri/frog/food.htm

ชนิดของอาหาร การเตรียมอาหาร สำหรับกบ


การเตรียมสถานที่เพาะเลี้ยงกบ

http://web.ku.ac.th/agri/frog/place.htm

การเตรียมบ่อ และสถานที่สำหรับการเพาะเลี้ยง


โรคและวิธีการป้องกัน

http://web.ku.ac.th/agri/frog/dec.htm

โรคและวิธีป้องกัน สิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้กบเกิดโรค 


วิธีเลี้ยงกบ

http://web.ku.ac.th/agri/frog/proc.htm

วิธีการเลี้ยงกบ ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ คือ ลูกกบจากแหล่งธรรมชาติ กับลูกกบที่ได้มาจากแหล่งเพาะฟัก


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ประมง >พันธุ์สัตว์ >กบ