ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >ส้มโอ

การปลูกส้มโอ

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=1020&head=การปลูกส้มโอ&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกส้มโอ พันธุ์ส้มโอ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การขยายพันธุ์ส้มโอ  ฤดูที่ทำการตอนกิ่งส้มโอ  การปลูก  วิธีการปลูก  วิธีตอนกิ่ง การปฏิบัติบำรุงรักษากิ่งตอน  การตัดกิ่งตอน  ระยะปลูก  ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ประโยชน์ของส้มโอ ตลาดส้มโอ การปอกเปลือกส้มโอ  การป้องกันกำจัดศัตรูส้มโอ  การป้องกันกำจัด  ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาส้มโอ


ส้มโอ

http://www.doa.go.th/pl_data/PUMMELO/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


ส้มโอ

http://plantpro.doae.go.th/plantclinic/clinic/plant/pummelo/

ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของส้มโอ เช่น ใบ กิ่งก้าน ผล ลำต้น ลักษณะโรคที่เกิดกับส้มโอ


ส้มโอ

http://www.geocities.com/psplant/pomo09

ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ส้มโอ ที่นิยมปลูกในประเทศไทย เช่นพันธุ์ขาวพวง พันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการปลูก การขยายพันธุ์ส้มโอ ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม การกำจัดวัชพืชของส้มโอ แมลงศัตรูต่างๆ ของส้มโอ


ประโยชน์ของส้มโอ

http://www.moac.go.th/builder/fruit/index.php?page=468&clicksub=468

ข้อมูลเกี่ยวคุณค่าทางโภชนาการ  การนำไปใช้ประโยชน์ 


สถานการร์ทั่วไป เกี่ยวกับส้มโอ

http://www.doae.go.th/plant/pumelo.htm

ข้อมูลลักษณะทั่วไปของส้มโอ อายุการเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว ฤดูกาลเก็บเกี่ยว พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม วิธีการปลูกส้มโอ การดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว


ส้มโอไม้ผลเศรษฐกิจ

http://web.ku.ac.th/agri/somo2/so0.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกส้มโอ พันธุ์ส้มโอก การขยายพันธุ์ส้มโอ ระยะการปลูก วิธีการปลูก ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว วิธีตอนกิ่ง การตัดกิ่งตอน การปลูก การดูแลรักษา ประโยชน์ของส้มโอ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >ส้มโอ