ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >มะม่วง

การปลูกมะม่วง

http://mail.dkt.ac.th/dgtlib/agri/mango2/contents.html

ข้อมูลและวิธีการปลูกมะม่วง กล่าวถึงลักษณะทั่วไป ดินฟ้าอากาศ พันธุ์มะม่วง การขยายพันธุ์ การปลูก  การดูแลรักษา การติดผลของมะม่วง  โรคแมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บผล  การบำรุงต้นมะม่วงหลังจากการเก็บผลแล้ว


โรคและแมลงศัตรูมะม่วง

http://www.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=0514150247&srcday=2004/02/15&search=no

รายละเอียดและข้อมูลของศัตรูมะม่วง เช่น เพลี้ยไฟ ด้วงเจาะลำต้นมะม่วง เพลี้ยจั๊กจั่นช่อมะม่วง ลักษณะการระบาด


ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์มะม่วง
http://www.doa.go.th/mango/index.html
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ สายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ต่างๆ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >มะม่วง