ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชสมุนไพร >ขมิ้นชัน

สรรพคุณของขมิ้นชัน

http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=59

ข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นชัน ขนาดและวิธีใช้ สรรพคุณ ข้อควรระวัง


ขมิ้นชัน

http://www.medplant.mahidol.ac.th/doae/007.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนขมิ้นชัน  ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ สรรพคุณ แหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว ผลผลิต ปฏิทินการผลิต


ขมิ้นชัน

http://www.tungsong.com/samunpai/drug/9_turmeric/tumeric_01.html

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนขมิ้นชัน ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อสามัญ ลักษณะ การขยายพันธุ์ ส่วนที่นำมาเป็นยา สารเคมีและสารอาหารที่สำคัญ  สรรพคุณทางยาและวิธีใช้ ข้อควรระวัง


การปลูกขมิ้นชัน

http://web.ku.ac.th/agri/kamin/

ข้อมูลการปลูกขมิ้นชัน  เป็นส่วนหนึ่งใน การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชสมุนไพร >ขมิ้นชัน