ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >สารเคมี และยาฆ่าแมลง

บริษัท อีโคเว็ท จำกัด

http://www.ecovett.com/plant_t.html

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ พืช สารชีวภาพ อาหารเสริมพืชน้ำ


การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

http://www.rdi.ku.ac.th/troprice_th/Safe.htm

ข้อมูลการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย หลักการใช้สารเคมี ผลของลมต่อการใช้สารเคมี ข้อควรพิจารณาในเรื่องความปลอดภัย การวัดปริมาตรการใช้สารเคมี


บริษัท เทพวัฒนาเคมี จำกัด

http://www.thepwatana.com/

บริษัท เทพวัฒนาเคมี จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช พร้อมแนะนำสาระและเกล็ดความรู้แก่เกษตรกร เช่น ยาและโรคที่เป็นศัตรูพืช คลีนิคการเกษตร ถามตอบปัญหาน่ารู้ เกี่ยวกับการเกษตร


ARS Chemical (Thailand) Co.,Ltd

http://www.ars.co.th/

บริษัท ARS ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และยาฆ่าแมลง เช่น ยากำจัดยุง ยากันยุง ยากำจัดแมลงสาบ ยายี่ห้อ อาท พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น


บริษัท คอนแท็กท์กรุ๊ป จำกัด

http://www.contactgroupco.com/

บริษัท คอนแท็กท์กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ปุ๋ยบำรุงพืช แนะนำข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย อาทิ เดลาฟอน คาโรล คอร์เนลล์ ซีจี40 คาร์เนีย รัฟโฟ เทอร์มินอล ฯลฯ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >สารเคมี และยาฆ่าแมลง