ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปุ๋ย >ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย

เปรียบเทียบราคาปุ๋ยจากบริษัทต่าง ๆ

http://www.doae.go.th/spp/mark/P1_15oct_45.htm

เปรียบเทียบราคาปุ๋ยจากบริษัทต่าง ๆ ราคาที่ระบุเป็นราคาขายส่งหน้าโรงงาน


บริษัท เจียไต๋ จำกัด

http://www.chiataigroup.com/

บริษัท เจียไต๋ จำกัด เจียไต๋กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจเคมีเกษตร  ธุรกิจผักสด เสนอข้อมูลทั่วไปของเจียไต๋ แนะนำข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกษตรของเจียไต๋ อาทิ เมล็ดพันธุ์พืชสวนครัว ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเครื่องบิน ตราช่อฟ้า ภาพตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช


บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

http://www.tcccthai.com/

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ภายใต้เครื่องหมายการค้า "หัววัวคันไถ"  เสนอข้อมูลความเป็นมาผู้บริหาร ลักษณะการประกอบธุรกิจของไทยเซ็นทรัลเคมี ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของไทย  เซ็นทรัลเคมี แนะนำกรรมวิธีการผลิต และวัตถุดิบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ เสนอข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์


บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

http://www.nfc.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตราปุ๋ยแห่งชาติ เช่นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน  ปุ๋ยเร่งดอกคุณภาพ ปุ๋ยแอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท พร้อมด้วยข่าวสารประชาสัมพันธ์


ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด

http://www.emkyusei.com

ผู้จำหน่ายจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ แนะนำนิตยสารเกษตรคิวเซ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ดิน ตัวแทนจำหน่าย ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆ กิจกรรมของบริษัท


บริษัท อนันต์ส่งเสริมเกษตรกรรม จำกัด

www.thaitradesource.com/fertilizert.html

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุปรับปรุงดิน และอาหารเสริมสำหรับพืช มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดให้เลือก เช่น ปุ๋ยหินฟอสเฟต ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีเชิงผสม


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปุ๋ย >ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย