ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >แหล่งวิทยาการ >สื่อและสารสนเทศเกษตร

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร

http://www.eto.ku.ac.th/

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร แนะนำข้อมูลทางด้านเกษตร ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมฯ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ สื่อสไลด์/วีดิทัศน์ ซีดี บริการข้อมูลวิชาการสู่สังคมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพ และงานให้กับประชาชน


วารสารเรือไทยออนไลน์

http://thaiboat.siamblood.com/

วารสารเรือไทยออนไลน์ โดยคนไทยเพื่อคนไทย แหล่งความรู้ข่าวสาร วิทยาการ และเทคโนโลยีทางเรือ รวมเรื่องเด็ดประจำเดือน บทความ แนะนำอุปกรณ์ เครื่องเล่นสำหรับชาวเรือ เทคโนชาวเกะ


เกษตรโชว์

http://www.kasetshow.com/

เกษตรโชว์ เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลเกษตร ซึ่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล เช่นข้อมูลสมุนไพร ข่าวการเกษตร บทความ งานวิจัย


นิตยสารเกษตรศาสตร์

http://www.ku.ac.th/e-magazine/

นิตยสารเกษตรศาสตร์ โดย ชาว KU เป็นนิตยสารออนไลน์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่เป็นประโยชน์ แนะนำหนังสือใหม่ๆ มีคอลัมน์เกษตรในเรื่อง ไม้ผล ไม้ชนิดต่างๆ การดัดแปลงผลิตภัณฑ์การเกษตรที่น่าสนใจ


สารสนเทศการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

http://www.itdoa.com/

สารสนเทศการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร บริการข่าวการเกษตรประจำวัน บทความเกี่ยวกับการเกษตรน่ารู้ ประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวการวิจัย และข่าวอื่นๆ เกี่ยวกับการเกษตร รวมบริการต่างๆ อาทิ ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร


ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

http://thaiagris.lib.ku.ac.th/

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ แนะนำความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบของทางศูนย์ บทบาทของศูนย์


บริษัท สื่อเกษตร จำกัด

http://www.agmassmedia.com/

ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศการเกษตรเพื่อชุมชน ทั้งสิ่งพิมพ์ ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และ สารคดีที่เกี่ยวข้องกับวิถีการผลิตและการตลาด ในภาคการเกษตรของไทย รวมทั้งให้ความสนใจในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร


วารสารเคหเกษตร

http://www.kehakaset.com

วารสารเคหการเกษตรยุค ITเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ ข้อมูลพันธ์พืชใหม่ งานวิจัยเด่น เรื่องที่ชาวสวนควรรู้ การจัดการธาตุอาหารพืช วงการพืชสวน วิธีปลูก การดูแลรักษาพืชสวน


เกษตรสยาม

http://www.kasetsiam.com

เกษตรสยาม ดอท คอม รวมข่าวการเกษตร ความรู้ด้านการเกษตร กระดานสนทนา ลิงก์ทางการเกษตร สาระความรู้เพื่อเกษตรยุคใหม่


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >แหล่งวิทยาการ >สื่อและสารสนเทศเกษตร