ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >โรคสัตว์

ความรู้ด้านโรคสัตว์

http://www.dld.go.th/niah/AnimalDisease/AnimalDis.htm

รวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับโรคสัตว์ในโค กระบือ ม้า แพะ แกะ สุกร สัตว์ปีก


โรคที่สำคัญในสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p8.html

โรคที่สำคัญในสุกร ประกอบด้วย โรคอหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่อย


โรคที่สำคัญในโคนม

http://web.ku.ac.th/agri/cowdec/index.html

รวมรายชื่อโรคที่เกิดกับโคนม พร้อมทั้งข้อมูลวัคซีน การตรวจสุขภาพโคนม การให้ยาโคนม


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >โรคสัตว์